Kjeldahl, quantitativer Proteinbsetimmungs Assay

3, Proteinanalytik OER